Februari 2019

Februari 2019

Kära medarbetare! Kaizen är ett begrepp som kommer från japanska och som översätts till förbättring på svenska. I Sverige används det ordet främst som ett förhållningssätt till kvalitet inom företag, där aktiviterna ständigt förbättras genom många små modifieringar....